Burgerbelangen Kerkrade tevreden over aanpassing ontsluiting parkwonen Heilust

Burgerbelangen Kerkrade is blij met het ontstaan van eenbetere ontsluiting van de toekomstige parkwoningen in de Heilust.

“Een goed voorbeeld van participatie waarbij burgers van o.ade Gladiolenstraat in samenspraak met betrokken wethouder Tim Weijers enambtenaren tot een goede oplossing zijn gekomen waar alle partijen tevreden meezijn”, aldus raadslid Arie Gramsma van Burgerbelangen Kerkrade, die hierin eenverbindende rol heeft vervuld.

“Als buurtbewoners zijn we zeer verheugd met deze oplossingen ik zou nog een keer willen benadrukken hoe belangrijk het is om als burgerte worden gehoord” aldus dhr Crombach (optredend als initiatiefnemer enwoordvoerder van de omwonenden).