Standpunten

Burgerbelangen, voor een bloeiend en vitaal Kerkrade!

01

Waar nodig opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving, met prioriteit voor kinderen binnen ons armoedebeleid!

02

Meer aandacht voor eenzaamheid, toegankelijkheid en woningaanbod voor ouderen!

03

Een interessant woon- en voorzieningenaanbod voor jongeren!

04

Stimuleren van bewegings- en sportactiviteiten, waardoor onze inwoners gezonder en vitaler worden!

05

Blijven investeren in kwalitatieve evenementen die Kerkrade op de kaart zetten en daarnaast ruimte bieden voor burgerinitiatieven!

06

Versterken van de lokale economie met ruimte voor innovatie/creativiteit ter bevordering van de werkgelegenheid!

07

Verder doorontwikkelen van een uitnodigende en aantrekkelijke stad!

08

Het gezamenlijk nastreven van een veilige en schone leefomgeving in alle wijken!

09

Vanwege krimp naar minder woningen (middels sloop en beperkter bouwen), maar wel zorgen voor meer kwaliteit en leefbaarheid in wijken!

10

Het behoud van een zelfstandig Kerkrade, waar inwoners trots op zijn en dit samen met ons uitdragen!