ANBI status

Burgerbelangen, voor een bloeiend en vitaal Kerkrade!

  • Naam: Burgerbelangen Kerkrade
  • RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) of het fiscaal nummer: 8164.61.478
  • Contactgegevens: info@burgerbelangen-kerkrade.nl; 06-48492059; ANBI nummer: 8164.61.478
  • Beschrijving doelstelling ANBI en hoofdlijnen beleidsplan: Zie onze standpunten
  • Bestuurders: Voorzitter; Lucie van de Meerakker, secretaries; Roger Moonen en penningmeester; Jos Hanssen
  • Beloningsbeleid: Niet van toepassing

Financiële verantwoording:

Al onze raadsleden en benoemde wethouders maken maandelijks een gift over van € 125,00 per persoon. Van deze giften reserveren wij ook een gedeelte voor de gemeenteverkiezing(en).