Nieuws

Burgerbelangen, samen verder vooruit

Oktober 2022 lijkt een hele tijd geleden. Het was de maand waarin alle fracties van de Kerkraadse gemeenteraad gezamenlijk een motie indienden voor het behoud van ons Kirchroadsj plat.

Mijn naam is Theo Wetzels. Sinds mei 2022 heb ik de eer u te vertegenwoordigen als raadslid Burgerbelangen in de gemeente Kerkrade.

Afgelopen 13 november sprak fractievoorzitter Nettie Paul namens Burgerbelangen Kerkrade tijdens de algemene beschouwingen en begrotingsbespreking.

U bent als burger in Kerkrade weer van harte welkom in ons Burgerbelangen-huis. Het bevindt zich op de locatie Markt 40, schuin tegenover het raadhuis.