Burgerbelangen Kerkrade krijgt jongerenafdeling: Jongerenbelangen Kerkrade!

Burgerbelangen Kerkrade krijgt jongerenafdeling: Jongerenbelangen Kerkrade!


De veruit grootste Kerkraadse partij, Burgerbelangen Kerkrade, heeft sinds kort een jongerenafdeling. De jongeren zijn in de leeftijd van 13 t/m 24 jaar en gaan de fractie en wethouders van Burgerbelangen Kerkrade gevraagd en ongevraagd adviseren.


"We zijn verheugd om aan te kondigen dat Burgerbelangen Kerkrade nu een jongerenafdeling heeft. We willen de stem van jongeren vertegenwoordigen en betrekken bij het vormgeven van beleid en beslissingen die hun toekomst beïnvloeden," aldus jongerenvoorzitter Casper Moberts.


"Dit is een opwindend moment voor Kerkrade en zijn jongeren. We willen naar jongeren luisteren en samenwerken aan oplossingen voor een betere toekomst. Onze aanpak zal gebaseerd zijn op openheid, betrokkenheid, duurzaamheid en innovatie," zegt vicevoorzitter Shauna Hausmann.


Partijleider Tim Weijers (tevens wethouder en locoburgemeester) reageert heuglijk op de jongerenafdeling: “Het is goed om te zien dat deze jongeren enthousiast en betrokken zijn, waarbij ze net als collega-wethouder Geers en ik al op jonge leeftijd met ambitie iets voor onze Kerkraadse inwoners willen betekenen.”


Partijvoorzitter Lucie van de Meerakker: “Aanvullend op onze wethouders, raadsleden, commissieleden, steunfractieleden, partijbestuur en de Raad van Advies van Burgerbelangen Kerkrade is onze jongerenafdeling een hele mooie toevoeging voor de toekomst van onze partij.”


Op de foto v.l.n.r. bovenste rij: Wethouder Alexander Geers, Levi Rutten, Kai Hendriks, partijvoorzitter Lucie van de Meerakker, Jens Hanssen, Justin Roeks en wethouder Tim Weijers. Onderste rij: Nicholas Chen (jongerensecretaris), Casper

Moberts (jongerenvoorzitter), Shauna Hausmann (jongerenvice-voorzitter), Lisa Pando, Yuri Greven en Quincy Bonnie. Op de foto ontbreken de jongerenleden: Jaimy-Lee Karssenmakers, Luanne Hausmann en Myrthe van Lent.

Laatste blogposts

Kirchroadsj plat cultureel erfgoed

Oktober 2022 lijkt een hele tijd geleden. Het was de maand waarin alle fracties van de Kerkraadse gemeenteraad gezamenlijk een motie indienden voor het behoud van ons Kirchroadsj plat.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor

Mijn naam is Theo Wetzels. Sinds mei 2022 heb ik de eer u te vertegenwoordigen als raadslid Burgerbelangen in de gemeente Kerkrade.