Burgerbelangen Kerkrade krijgt Raad van Advies

Burgerbelangen Kerkrade krijgt vanaf deze zomer een Raad van Advies. Deze zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, raadsleden, burgercommissieleden, steunfractieleden en wethouders van de veruit grootste partij van Kerkrade.

Voormalig wethouder Huub Wiermans zal gaan fungeren als voorzitter van dit adviesorgaan en oud-fractievoorzitter Winand Heijltjes wordt vice-voorzitter van dit gezelschap. Verder zal de Raad van Advies gecompleteerd worden door voormalig wethouder/raadslid Jo Hanssen en de voormalige raadsleden Hens Housen en Piet van der Mierden.

“Zij blijven op deze manier betrokken bij onze partij en het is goed om te zien dat hun kennis en ervaring hierdoor niet verloren gaat voor Burgerbelangen Kerkrade,” aldus partijleider Tim Weijers (tevens wethouder en locoburgemeester).

Partijvoorzitter Lucie van de Meerakker vult aan “We zijn blij dat zij hiertoe bereid zijn en deze ereleden van Burgerbelangen Kerkrade een rol blijven vervullen binnen onze partij.”

Meer info over de partij: www.burgerbelangen-kerkrade.nl

Laatste blogposts

Kirchroadsj plat cultureel erfgoed

Oktober 2022 lijkt een hele tijd geleden. Het was de maand waarin alle fracties van de Kerkraadse gemeenteraad gezamenlijk een motie indienden voor het behoud van ons Kirchroadsj plat.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor

Mijn naam is Theo Wetzels. Sinds mei 2022 heb ik de eer u te vertegenwoordigen als raadslid Burgerbelangen in de gemeente Kerkrade.