Burgerbelangen Kerkrade krijgt Raad van Advies

Burgerbelangen Kerkrade krijgt vanaf deze zomer een Raad van Advies. Deze zal gevraagd en ongevraagd advies geven aan bestuur, raadsleden, burgercommissieleden, steunfractieleden en wethouders van de veruit grootste partij van Kerkrade.

Voormalig wethouder Huub Wiermans zal gaan fungeren als voorzitter van dit adviesorgaan en oud-fractievoorzitter Winand Heijltjes wordt vice-voorzitter van dit gezelschap. Verder zal de Raad van Advies gecompleteerd worden door voormalig wethouder/raadslid Jo Hanssen en de voormalige raadsleden Hens Housen en Piet van der Mierden.

“Zij blijven op deze manier betrokken bij onze partij en het is goed om te zien dat hun kennis en ervaring hierdoor niet verloren gaat voor Burgerbelangen Kerkrade,” aldus partijleider Tim Weijers (tevens wethouder en locoburgemeester).

Partijvoorzitter Lucie van de Meerakker vult aan “We zijn blij dat zij hiertoe bereid zijn en deze ereleden van Burgerbelangen Kerkrade een rol blijven vervullen binnen onze partij.”

Meer info over de partij: www.burgerbelangen-kerkrade.nl

Laatste blogposts

8 November heeft ons het intens verdrietige bericht bereikt dat ons zeer gewaardeerd gemeenteraadslid Angelique Moberts na een kort ziekbed is overleden.

Nieuwsbrief September 2022

Bekijk onze nieuwsbrief!