Burgerbelangen Kerkrade stelt vragen omtrent voortgang dialect onderwijs (Kirchröadsj plat)

Burgerbelangen Kerkrade heeft vragen gesteld over de voortgang m.b.t. het dialect onderwijs. Fractievoorzitter Nettie Paul – Ubachs richtte zich onlangs tot de wethouder naar aanleiding van een artikel op 1Limburg waarin stond dat middelbare scholen dialectonderwijs mogen geven. Provincie Limburg stelt daarvoor 1,1 miljoen euro ter beschikking. Burgerbelangen Kerkrade heeft aan de wethouder gevraagd of de mogelijkheid van de provinciale subsidie een toegevoegde waarde kan hebben om de voortgang t.a.v. dialectonderwijs bij Het Martin Buber te introduceren. N.a.v. bovenstaande heeft Burgerbelangen Kerkrade ook naar de stand van zaken gevraagd m.b.t mogelijkheden om deze subsidie te koppelen aan de openstaande toezeggingen uit een vergadering in september j.l. “Hier hebben we gesproken over het opstellen van samenhangend gemeentelijk taalbeleid,” aldus fractievoorzitter Paul - Ubachs.

Laatste blogposts

Kirchroadsj plat cultureel erfgoed

Oktober 2022 lijkt een hele tijd geleden. Het was de maand waarin alle fracties van de Kerkraadse gemeenteraad gezamenlijk een motie indienden voor het behoud van ons Kirchroadsj plat.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor

Mijn naam is Theo Wetzels. Sinds mei 2022 heb ik de eer u te vertegenwoordigen als raadslid Burgerbelangen in de gemeente Kerkrade.