Burgerbelangen Kerkrade vraagt aandacht voor Geldmaat problematiek in Eygelshoven

Begin van dit jaar heeft Burgerbelangen Kerkrade middels een brief richting fa. Geldmaat aandacht gevraagd voor de problematiek rondom de geldautomaat in Eygelshoven. Fractievoorzitter Nettie Paul-Ubachs: “Na ontvangst van diverse klachten van inwoners omtrent leegstand van de geldautomaat en het weghalen van de automaat bij Benly in Eygelshoven hebben we schriftelijk contact opgenomen.

Op verzoek van Burgerbelangen Kerkrade is een meting gedaan hoe vaak de Geldmaat automaat op de Markt in Eygelshoven leeg is geweest. “Dit bleek vooral het geval te zijn rondom de feestdagen. Advies van Geldmaat is om rondom de feestdagen hiermee rekening te houden en eventueel geld eerder af te halen. Dit is wat ons betreft niet de oplossing omdat de veel mensen net voor kerst hun kerstgeld ontvangen,” aldus fractievoorzitter Paul-Ubachs. Een tweede automaat in Eygelshoven is voor Geldmaat geen optie. Wel werd de belofte gedaan dat de huidige automaat nog dit jaar omgewisseld zal worden door een nieuw type met een veel grotere capaciteit. Deze zou dan voor dezelfde beschikbaarheid zorgen als 2 automaten van het huidige type. Voor aanvullende info verwijzen wij u naar: https://www.geldmaat.nl/nieuws/pers

Foto: Anja Snijders Raadslid Burgerbelangen, Teus Groeneveld fractielid Burgerbelangen en Nettie Paul- Ubachs fractievoorzitter Burgerbelangen Kerkrade in gesprek met inwoners van Eygelshoven over deze problematiek.

Laatste blogposts

Kirchroadsj plat cultureel erfgoed

Oktober 2022 lijkt een hele tijd geleden. Het was de maand waarin alle fracties van de Kerkraadse gemeenteraad gezamenlijk een motie indienden voor het behoud van ons Kirchroadsj plat.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor

Mijn naam is Theo Wetzels. Sinds mei 2022 heb ik de eer u te vertegenwoordigen als raadslid Burgerbelangen in de gemeente Kerkrade.