Geen hogere OZB-lasten voor woningeigenaren in 2022

“We zijn nu op een punt beland waarop wij vinden dat ze nakomend jaar niet verder moeten stijgen,” aldus fractievoorzitter Alexander Geers van Burgerbelangen Kerkrade. Om veel ontwikkelingen in Kerkrade mogelijk te maken zijn de afgelopen jaren de OZB-lasten toegenomen. Geers vervolgt: “Wij hebben hierover dan ook samen met de PvdA en het CDA een motie ingediend om de OZB-lasten voor woningeigenaren in 2022 niet verder te laten oplopen en deze is aangenomen!” 

 

Ook steunde Burgerbelangen Kerkrade een motie van de VVD om ditzelfde voor ondernemers te laten gelden en ook deze is door de raad aangenomen.