Investeren in een veilige en schone leefomgeving in alle wijken

Geen woorden maar resultaten!

Geen woorden maar resultaten! Een van onze speerpunten is het investeren in een veilige en schone leefomgeving in alle wijken. Dit speerpunt is een belangrijk punt in het coalitieprogramma en het collegeprogramma.

Concreet zien we dat er al een aantal stappen zijn gezet die de wijken veiliger en leefbaarder maken:
- Er zijn extra mensen aangenomen om de wijken beter te onderhouden;
- Er wordt deze bestuursperiode flink geïnvesteerd in de wegen in de verschillende wijken;
- In het mobiliteitsplan wordt de bereikbaarheid en verkeersveiligheid in de wijken verbeterd.

Laatste blogposts

Kirchroadsj plat cultureel erfgoed

Oktober 2022 lijkt een hele tijd geleden. Het was de maand waarin alle fracties van de Kerkraadse gemeenteraad gezamenlijk een motie indienden voor het behoud van ons Kirchroadsj plat.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor

Mijn naam is Theo Wetzels. Sinds mei 2022 heb ik de eer u te vertegenwoordigen als raadslid Burgerbelangen in de gemeente Kerkrade.