Meer parkeerplekken en groen op Rodaboulevard

Burgerbelangen Kerkrade: meer parkeerplekken en groen op Rodaboulevard! Onlangs heeft raadslid Jean Ritterbeeks namens Burgerbelangen Kerkrade vragen gesteld over de parkeersituatie rondom het Roda JC stadion.

Burgerbelangen Kerkrade: meer parkeerplekken en groen op Rodaboulevard! Onlangs heeft raadslid Jean Ritterbeeks namens Burgerbelangen Kerkrade vragen gesteld over de parkeersituatie rondom het Roda JC stadion.
Het bedrijventerrein aan de Rodaboulevard floreert en is een van de drukste plekken in de regio Parkstad. De komende jaren is de verwachting dat de bedrijvigheid nog verder gaat toenemen. Hetgeen uiteraard geweldig is. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is wel dat er voldoende parkeerplaatsen moeten zijn en dat het verkeer op een juiste manier doorstroomt. “Er is nu nog een groot parkeerterrein dat onvoldoende benut wordt, hier liggen nog enorme kansen”, aldus raadslid Ritterbeeks van Burgerbelangen Kerkrade.
Verder vraagt raadslid Ritterbeeks om de mogelijkheden te bekijken of er meer groen kan komen op de parkeerterreinen: “dit is goed voor de aantrekkingskracht van het gebied en zorgt er tevens voor dat het er in de zomer aanzienlijk koeler is. Ook zou men nog kunnen kijken of er zonnepanelen over de parkeerplaatsen heen kunnen worden gelegd.”

Laatste blogposts

Kirchroadsj plat cultureel erfgoed

Oktober 2022 lijkt een hele tijd geleden. Het was de maand waarin alle fracties van de Kerkraadse gemeenteraad gezamenlijk een motie indienden voor het behoud van ons Kirchroadsj plat.