Voor een bloeiend en vitaal Kerkrade!

Speerpunten Burgerbelangen

Speerpunten Burgerbelangen

- Waar nodig opkomen voor de zwaksten en meest kwetsbaren in onze samenleving, met prioriteit voor kinderen binnen ons armoedebeleid!

- Meer aandacht voor eenzaamheid, toegankelijkheid en woningaanbod voor ouderen!

- Een interessant woon- en voorzieningenaanbod voor jongeren!

- Stimuleren van bewegings- en sportactiviteiten, waardoor onze inwoners gezonder en vitaler worden!

- Blijven investeren in kwalitatieve evenementen die Kerkrade op de kaart zetten en daarnaast ruimte bieden voor burgerinitiatieven!

- Versterken van de lokale economie met ruimte voor innovatie/creativiteit ter bevordering van de werkgelegenheid!

- Verder doorontwikkelen van een uitnodigende en aantrekkelijke stad!

- Het gezamenlijk nastreven van een veilige en schone leefomgeving in alle wijken!

- Vanwege krimp naar minder woningen (middels sloop en beperkter bouwen), maar wel zorgen voor meer kwaliteit en leefbaarheid in wijken!

- Het behoud van een zelfstandig Kerkrade, waar inwoners trots op zijn en dit samen met ons uitdragen!

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Telefoon: 06 484 92 059