WMC moet geborgd blijven

Het WMC moet geborgd blijven voor de burgers van Kerkrade

‘Het WMC moet geborgd blijven voor de burgers van Kerkrade’ zegt onze fractievoorzitter Nettie Paul - Ubachs tijdens de informatiebijeenkomst over het Wereld Muziek Concours. Burgerbelangen vindt dat het WMC ontzettend belangrijk is voor onze burgers. Het maakt deel uit
van de cultuur van onze stad. Ondanks het subsidie verlenen en instemmen met het verstrekken van krediet, willen we ons niet bezighouden met de interne perikelen van de WMC-organisatie.

Belangrijk is dat de geleende gemeenschapsgelden terugkomen en de toekomst van WMC geborgd is en blijft. Gaandeweg het proces richting komend WMC zal de organisatie jaarlijks terugkoppeling geven over inhoud en financiën.

Laatste blogposts

Kirchroadsj plat cultureel erfgoed

Oktober 2022 lijkt een hele tijd geleden. Het was de maand waarin alle fracties van de Kerkraadse gemeenteraad gezamenlijk een motie indienden voor het behoud van ons Kirchroadsj plat.

Met veel plezier stel ik mij aan u voor

Mijn naam is Theo Wetzels. Sinds mei 2022 heb ik de eer u te vertegenwoordigen als raadslid Burgerbelangen in de gemeente Kerkrade.